Grunden för ett livslångt lärande
Till samma organisation som Tallmyra hör även Villberga familjecenter och Bergtallens högstadieskola. Med gemensamma utgångspunkter och ideologi bildar de olika delarna en väl fungerande helhet som kan hjälpa ungdomar med problem att komma på rätt väg.
Villberga familjecenter tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år för utredning och behandling, och fyller alltså en liknande roll som Tallmyra; en viktig skillnad är dock att man här kan ta emot ungdomar med en mer komplicerad barnpsykiatrisk problematik, samt att man kan ta emot anhöriga under längre perioder. Förutom socialtjänsten är därför landstinget ofta uppdragsgivare.
Villberga familjecenters profil är, förutom skola, skapande i olika former. Varje termin anordnas studiecirklar i ämnen som till exempel keramik, träslöjd, olje- och akvarellmålning samt musik. Man har även en egen kock, vilket gör att de boende kan lära sig skapa i köksmiljö.

I närheten ligger Bergtallens skola, en fri högstadieskola med plats för tio elever. Skolan är främst till för de ungdomar som vistas på Tallmyra och Villberga familjecenter och som inte kan tillgodogöra sig undervisning i vanliga skolor, men om plats finnes kan skolan även ta emot elever från andra behandlingshem eller från närliggande kommuner. För varje elev utformas en utvecklingsplan efter pedagogisk utredning där elevens resurser och behov tydliggörs.
Verksamheten har en tydlig, väldefinierad och fast struktur, vilket innebär förutsägbarhet och kontinuitet. Detta är viktigt för att de elever som saknar de interpersonella färdigheter som är så nödvändiga för att klara av en normal skolgång ska kunna känna trygghet, utvecklas och tillägna sig adekvata kunskaper.

Skolan arbetar även med varje elevs nätverk, det vill säga föräldrar, behandlingshemspersonal och nödvändig expertis, för att integrera skola och fritid. Det är av stor vikt att eleven även utanför skolan ska ha möjlighet att studera och ha en vuxen person som kan vara till stöd. Detta kan till exempel innebära att familjeterapeuter finns med i nätverket kring eleven.
Bergtallens skola ger eleverna värderingar, kunskaper och färdigheter som utgör grunden för ett livslångt lärande.

Villberga Familjecenter

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 0171-470041
Fax: 0171-470054


Email:
villberga.fam@swipnet.se

Hemsida:
www.villbergafamiljecenter.se

Adress:
Villberga Familjecenter
Villberga Familjecenter
74081 Grillby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN